Nobasil DDP-N

Minerálna doska pre konštrukcie plochých striech, určená predovšetkým ako spodná vrstva.

 

Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii 40kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,038 W/mK.
rozmery: 600×1000, 1200×2000 mm
hrúbky: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm