Spádový polystyrén

Spádová polystyrénová doska EPS 70 S, 100 S, 150 S, 200 S.


rozmer: 1000×500 mm, 1000×1000 mm, 1000×2000 mm,


Pozn: presná špecifikácia podľa kladačského plánu z projektovej dokumentácie.