Hydroizolačný modifikovaný pás PV 42 TOP a PV 52 TOP

Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na kombinovanej polyesterovej rohoži spevnenej sklenenou mriežkou, s
krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane farebným
hrubozrnným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou.
• Je určený na použitie ako vrchná vrstva vo viacvrstvových (PV 42 TOP) a jednovrstvových (PV 52 TOP) hydroizolačných
systémoch plochých striech.
• Neodporúča sa jeho používanie pre spodné vrstvy strešného systému.
• Spracováva sa plnoplošným natavením (PV 42 TOP).
• Spracováva sa mechanickým kotvením a plnoplošným natavením (PV 52 TOP).
• Balenie 7,5m2 / 20 kotúčov PV 42 TOP                      Balenie 5m2 / 24 kotúčov PV 52 TOP