Hydroizolačný modifikovaný pás GG35

• Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom
termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane jemným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou
fóliou.
• Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavieb ako
pás proti tlakovej vode.
• Neodporúča sa jeho používanie ako vrchná vrstva strešného systému.
• Spracováva sa plnoplošným natavením, lepením alebo mechanickým kotvením.
• balenie 10m2 / 15 kotúčov