Hydroizolačný pás GS 50

• Asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze oxidovaného asfaltu s plnidlom,
na vrchnej strane jemným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou.
• Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavieb ako
pás proti tlakovej vode.
• Neodporúča sa jeho používanie ako vrchná vrstva strešného systému.
• Spracováva sa plnoplošným natavením.
• Balenie 7,5m2 / 20 kotúčov