Hydroizolačný pás GV 40

• Asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej rohoži, s krycou vrstvou na báze oxidovaného asfaltu s plnidlom, na vrchnej
strane jemným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou.
• Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavieb ako
pás proti vlhkosti.
• Neodporúča sa jeho používanie proti tlakovej vode a ako vrchná vrstva strešného systému.
• Spracováva sa plnoplošným natavením.
• Balenie 10m2 / 20 kotúčov