1.2 Vlastnosti materiálov a konštrukcií

2.1.1
Základné vlastnosti materiálov: vlastnosti, ktoré charakterizujú ich tepelnoizolačnú schopnosť sú súčiniteľ tepelnej vodivosti, súčiniteľ difúzie vodnej pary, faktor difúzneho odporu, súčiniteľ vzduchovej priepustnosti a tepelný odpor podľa STN 73 0540–1–41.

 

2.1.2
Základné vlastnosti stavebných konštrukcií: vlastnosti, ktoré charakterizujú ich tepelnoizolačnú schopnosť sú tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla podľa STN 73 0540–1–41.

 

2.3
Výpočtová únosnosť kotviaceho prvku v ťahu: ťahová výpočtová sila, ktorou je možné zaťažiť hlavu menovitého kotviaceho prvku osadeného v podkladovej konštrukcii