1.3 Skratky

Skratky použité v tomto predpise:

 

EPS     – expandovaný polystyrén (penový)

XPS     – extrudovaný polystyrén

MW     – minerálna vlna – MW dosky alebo MW lamely (Mineral Wool)

ETA     – európske technické osvedčenie (European Technical Approval)

ETICS  - vonkajší  tepelnoizolačný  kompozitný systém

ETAG   – návod na európske technické osvedčenie

KSP     – kontrolný a skúšobný plán