11. Prílohy

Riešenie vybraných detailov

 • Nezateplený sokel
 • Zateplený uskočený sokel
 • Zateplený uskočený sokel s obkladom
 • Zateplený priebežný sokel
 • Vystuženie rohu profilom so sklotextilnou sieťkou
 • Vystuženie rohu s presahom sklotextilnej sieťky
 • Ukončenie rohu pomocou profilu s okapničkou
 • Detail pri okne – parapet
 • Detail pri okne – ukončenie pomocou okenného profilu pre zateplenie
 • Detail pri okne – ukončenie pomocou silikónového tmelu
 • Dilatácia v oblasti rohu pomocou dilatačného profilu
 • Dilatácia v oblasti rohu pomocou utesňovacej pásky
 • Dilatácia v ploche pomocou dilatačného profilu
 • Dilatácia v ploche pomocou utesňovacej pásky
 • Ukončenie systému na rovnej stene pomocou silikónového tmelu
 • Aplikácia fasádnych profilov
 • Zateplenie steny v oblasti nad strechou
 • Neodvetrávaná šikmá strecha
 • Odvetrávaná šikmá strecha
 • Rímsa – lepenie na drevený obklad