2.1 Tepelnoizolačný systém EXTHERM EPS

Tepelnoizolačný systém EPS sa skladá z nasledovných komponentov:

  • lepiaca vrstva – lepiaca malta EXTHERM Fix
  • tepelný izolant – fasádna doska z penového polystyrénu EPS 70F o hrúbke od 50 mm do 200 mm
  • základná vrstva – malta EXTHERM Fix
  • výstužná mriežka základnej vrstvy – EXTHERM sklotextilná mriežka 
  • penetračný náter EXTHERM Kwartscoat Primer alebo EXTHERM Silikat Kwatscoat
  • povrchová vrstva – štrukturálna tenkovrstvová akrylátová, slilikátová  alebo silikónová omietka EXTHERM Spachtelputz AL, ST, SN a EXTHERM Strukturputz AL, ST, SN
  • mechanické pripevňovacie prostriedky podľa určenia výrobcu tepelnoizolačného  systému EXTHERM EPS
  • doplnkový materiál a príslušenstvo – soklové, rohové a okenné profily, dilatačné profily okenné, rohové a stenové, hliníkové lišty s odkvapovým nosom, tesniace pásky, lepiace fasádne pásky, silikónové, disperzné, a polyuretanové tmely podľa určenia výrobcu systému EXTHERM EPS.

 Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou (ETICS) EXTHERM EPS sa používa ako čiastočne lepený s minimálnou plochou lepenia 40% s doplnkovými kotviacimi prvkami alebo mechanicky pripevňovaný s doplnkovým lepením s minimálnou plochou lepenia 40% deklarovanou výrobcom a je určený na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zvislých obvodových stien jestvujúcich alebo nových budov. 

 

EXTHERM EPS prispieva súčasne k trvanlivosti objektov tým, že zabezpečuje aj zvýšenú ochranu proti poveternostným vplyvom. Z požiarneho hľadiska sa môže použiť do požiarnej výšky budovy 22,5 m pri rekonštruovaných objektoch,  9 m pri novostavbách nevýrobných objektov a 12 m pri novostavbách výrobných objektov. V prípade realizácie ETICS v oblasti požiarnych pásov novostavieb a pre kotvenie systému na konštrukcie ohraničujúce požiarne úseky s výškou 22,5 m je nutné použiť kotvy s oceľovým tŕňom.Požiarna bezpečnosť sa rieši v projekte stavby.

 

Kontaktný zatepľovací systém EXTHERM EPS nesmie pri požiari ohrozovať unikajúce osoby z objektu odpadávaním, alebo odkvapkávaním hmôt. Riešením tejto požiadavky je napr. vytvorenie prístreškov nad únikovými východmi