2.2 Tepelnoizolačný systém EXTHERM MW

 Tepelnoizolačný systém EXTHERM MW sa skladá z nasledovných komponentov:

  • lepiaca vrstva  – lepiaca malta EXTHERM Fix
  • tepelný izolant – fasádne izolačné dosky z minerálnej vlny ( MW dosky s pozdĺžnym vláknom alebo MW lamely s priečnym vláknom) podľa určenia výrobcu systému
  • základná vrstva -  malta EXTHERM Fix
  • výstužná mriežka základnej vrstvy – EXTHERM sklotextilná mriežka 
  • mechanické pripevňovacie prostriedky podľa určenia výrobcu systému EXTHERM MW
  • povrchová vrstva – štrukturálna tenkovrstvová akrylátová, slilikátová  alebo silikónová omietka EXTHERM Spachtelputz AL, ST, SN a EXTHERM Strukturputz AL, ST, SN
  • doplnkový materiál a príslušenstvo – soklové, rohové a okenné profily, dilatačné profily okenné, rohové a stenové, hliníkové lišty s odkvapovým nosom, tesniace pásky, lepiace fasádne pásky podľa určenia výrobcu systému EXTHERM MW.

 Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou (ETICS) EXTHERM MW sa používa:

  • s použitím minerálnej dosky (MW dosky TR 15) ako mechanicky pripevňovaný s doplnkovým lepením s minimálnou plochou lepenia 40% deklarovanou výrobcom a je určený na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zvislých obvodových stien jestvujúcich alebo nových budov.
  • s použitím minerálnej lamely ako lepený s plochou lepenia 100% s doplnkovým mechanickým pripevňovaním (kotvením).

EXTHERM MW prispieva súčasne k trvanlivosti objektov tým, že zabezpečuje aj zvýšenú ochranu proti poveternostným vplyvom. Môže sa použiť na zateplenie celej budovy, z požiarneho hľadiska  sa musí použiť nad požiarnu výšku budovy 22,5 m pri rekonštruovaných objektoch,  9 m pri novostavbách nevýrobných objektov a 12 m pri novostavbách výrobných objektov. V prípade realizácie ETICS v oblasti požiarnych pásov novostavieb a pre kotvenie systému na konštrukcie ohraničujúce požiarne úseky s výškou 22,5 m je nutné použiť kotvy s oceľovým tŕňom. Požiarna bezpečnosť sa rieši v projekte stavby.