3.4 Podklad

Tepelnoizolačné systémy EXTHERM je možné použiť na všetkých minerálnych alebo betónových nosných podkladoch (1.1.3). Požiadavky na jeho vlastnosti sú uvedené v 5.1.