4.2 Príslušenstvo a kompletizačný materiál

Príslušenstvo a kompletizačný materiál sú doplnkové výrobky používané v systéme, ktorými sa zabezpečuje kvalita detailov systému – menovite hrán a ukončení soklov, rohov, ostení a parapetov, spojitosť systému, vytvorenie potrebných dilatácií, utesnenia škár a pod. Jeho  charakteristiky sú uvedené v Tabuľke č. 2.

 

Tabuľka č. 2

Výrobok Charakteristika
Soklová lišta Soklový profil SP – hliníková soklová lišta na založenie tepelnoizolačných systémov EXTHERM v mieste sokla nad terénom, príp. nad okennými otvormi; dodáva sa pre hrúbku izolantu 20–150 mm v module 10 mm, (typy SP 20, 90, 110 v dĺžke 2 m)Soklový profil rohový – hliníková soklová lišta na ukončenie tepelnoizolačného systému nad terénom v oblasti sokla, dodáva sa pre hrúbku izolačnej vrstvy 50, 60, 70, 8 a 100 mm, ostatné na objednávku, dĺžka v nezalomenom stave 83,5 cm
Spojka na soklovú lištu Zaisťuje spájanie nadväzujúcich soklových líšt. Materiál PVC.
Vymedzovacia podložka Vymedzovacia podložka pod  soklovú lištu je určená na podloženie a vyrovnanie v zvislej polohe. Materiál PVC.
Natĺkacia hmoždinka Natĺkacia hmoždinka ZH-H-K – Plastová hmoždinka so zatĺkacím tŕňom so strmým závitom na rýchle upevnenie soklových líšt tepelnoizolačných systémov. Dodáva sa v balení po 100 ks
Rohová lišta Rohový profil LP 2500 (alt. OMA) – hliníková lišta na spevnenie rohov objektu na fasáde; rozmery 36×36 mm, dodáva sa v dĺžkach 2,5 m a 3,0mRohový profil s integrovanou sieťovinou RL (alt. RP) – hliníkový profil s integrovanou sieťovinou na spevnenie rohov objektu a ostení otvorov na fasáde objektu; rozmery 50×90 mm, 80×120 mm, 100×150 mm dodávky v dĺžkach 2,5 m, prípadne plastový profil s integrovanou sieťovinou s rozmermi 80×120 mm, dĺžka 2,5 m
Rohová lišta na oblúky Rohový profil na oblúky – klenbový plastový profil so sieťovinou, odolný proti alkalickému prostrediu na spevnenie oblúkov vo fasáde; rozmery 100×150 mm, dĺžka 2,5 m
Pripojovacia lišta Okenný a dverový pripojovací profil s integrovanou sieťovinou pre zateplenie – samolepiaca lišta z tvrdeného PVC na vytvorenie trvale pružného spojenia omietok tepelnoizolačných systémov EXTHERM s okennými alebo dvernými otvormi (rámami), dodáva sa v dĺžkach 1,4m, 1,6 m a 2.4 mOkenný parapetný profil s integrovanou sieťovinou pre zateplenie LPE – Okenný parapetný a atikový profil na pružné prepojenie parapetu alebo atikového plechu s konštrukciou tepelnoizolačného systému, dodáva sa v dĺžkach 1,6 m
Ukončovacia lišta Okenný profil s odkvapovou úpravou LT – ukončovací profil z nerezu alebo tvrdeného PVC s integrovanou sieťovinou, dodáva sa v dĺžke 2,0 m s presahom sieťoviny 140×100 mm
Dilatačná lišta Dilatačný profil priebežný Al, Dilatačný profil rohový Al – dilatačná lišta na vytvorenie dilatácie v tepelnoizolačnom systéme v miestach dilatácie nosnej konštrukcie, dodáva sa v dĺžkach 2,5 m
Sklotextilná mriežka jemná Sklotextilná sieťovina na vystužovacie vrstvy – odolná voči akalickému prostrediu, používa sa na zhotovovanie drážok a jemných prvkov na fasáde. Dodáva sa v balení po 50 m šírky 1,0m delenej na 3 pásy po 33 cm
Lepiaca páska Papierová lepiaca páska – určená na dokonalé napojenie rozdielnych farebných odtieňov prefarbených omietok na fasáde. Dodáva sa v dĺžke 50 m šírky 50mm
Utesňovacia páska Tesniaca páska – na pružné utesnenie škár tepelnoizolačných systémov. Pre šírku škáry 2–12 mm sa dodáva v dĺžke 3 m resp. 12.5 m