4.3 Pracovná skupina,pracovné prostriedky a pomôcky

 Pracovná skupina

Optimálne zloženie pracovnej skupiny je vždy odvodené od spôsobu zhotovovania a od veľkosti pracovných záberov.

Obvykle pracovná skupina pozostáva z 5 pracovníkov – 3 odborní pracovníci (murár fasádnik) a 1–2 pracovníci (murár + pomocník).

Podľa veľkosti pracovného záberu je možné nasadzovať aj násobky zloženia skupiny.

 

4.3 Pracovné prostriedky

Fasádu budovy, na ktorú sa aplikuje tepelnoizolačný systém ETICS sa odporúča rozdeliť na pracovné zábery zohľadňujúce nasadenie pracovných skupín a časovú náročnosť jednotlivých technologických operácií zhotovovania komponentov a príslušného systému ako celku. Práce spojené so zhotovovaním systému si vyžadujú alternatívne použiť nasledovné pracovné prostriedky:

  • lešenie v kombinácii so stavebným výťahom
  • závesné lávky
  • pracovné plošiny a zdvíhacie plošiny

 

Lešenie je potrebné od fasády odsadiť a kotviť s prihliadnutím na hrúbku tepelnoizolačného systému a potrebu použitia potrebných pracovných pomôcok. Výhodou lešenia je možnosť vytvoriť ochranu pracoviska a vykonávaných prác proti nepriaznivým klimatickým vplyvom pomocou ochranných sietí a tak zabrániť možným škodám vymývaním povrchu (nárazový dážď) alebo nežiadúcemu zohrievaniu (priame silné slnečné žiarenie).

 

4.4 Pracovné pomôcky

Na kvalitné vytvorenie jednotlivých vrstiev tepelnoizolačného systému treba použiť špeciálne náradie a pomôcky. Tieto možno rozdeliť podľa druhu práce nasledovne:

4.4.1 na všeobecné a prípravné práce: lepiaca páska na oblepenie rámov okien a dverí, ochranná fólia na prekrytie okenných a dverných otvorov proti zašpineniu, riedidlo a čistiace prostriedky, optická a šnúrová olovnica, meracie pásmo, skladací meter, kladivo, murárska značkovacia šnúra, tesárska ceruza, univerzálny nôž, štetce, fúrik, zdvíhacia kladka s lanom, vedrá, vrecia na odpadový materiál, kontajner

4.4.2  na spracovanie mált a farieb: elektrické ručné miešadlo s nadstavcom na miešadlo, murárska lyžica malá a veľká, sťahovacia kovová lata, oceľové hladítko malé a veľké, ozubené, kútové a rohové, plastové hladítka na štrukturovanie škrabaných a hrubozrnných omietok, špachtle, maliarsky valec s držadlom a otieracou mriežkou, ručná pištoľ na tmel

4.4.3 na tepelnoizolačné práce: ručná striekacia pištoľ na vypeňovacie škárovacie materiály a čistiaci prostriedok na pištoľ, ozubené hladítko na nanášanie lepiacej malty, ručná rezačka na polystyrén, pílka a nôž na tepelnú izoláciu, polystyrénové hladítko na zatlačenie tepelnoizolačných dosiek, brúsny hoblík s brúsnym papierom na tepelnú izoláciu, kovová vodováha, elektrická príklepová vŕtačka a sada vrtákov Φ 8–10 mm rôznej dĺžky, nožnice na plech.

 

Všetko kovové náradie má byť z antikoróznej ocele. Po použití sa má vždy riadne očistiť od zbytkov mált a farieb. Pracovníci na stavbe musia mať pracovné ochranné pomôcky – ochranné prilby, ochranné rukavice, ochranné okuliare, pracovný odev a pracovnú obuv