5.1 Príprava podkladu

Tepelnoizolačné systémy EXTHERM možno použiť na nosné podklady definované v 1.1.3.  Teplota podkladu a ovzdušia počas prác nesmie klesnúť pod +5 ºC. Práce sa nemajú vykonávať pri priamom slnečnom žiarení, silnom vetre a daždi. Musia sa odstrániť všetky vady, ktoré by umožňovali prenikanie vlhkosti do zatepľovanej konštrukcie. Miesta napadnuté plesňami sa musia riadne očistiť a potom ošetriť proti opätovnému napadnutiu. Podklady musia byť suché, pevné, zbavené nečistôt a voľne  sa oddeľujúcich vrstiev. Musia byť dostatočne rovné, rozdiely väčšie ako ±5 mm sa odporúča vyplniť vápenocementovou omietkou. Staré, zvetralé omietky a oddeľujúce sa časti je treba odstrániť a vyspraviť. Následne je vhodné fasádu umyť a  opláchnuť tlakovou vodou. U novostavieb je možné systém lepiť priamo na neomietnuté murivo. V tom prípade potrebné z povrchu odstrániť zo škár vytečenú maltu. Podklad pri začatí prác musí byť suchý bez vodného filmu (napr. po daždi. V prípade potreby sa podklad upravuje penetračným náterom.