5.11 Technické a úžitkové vlastnosti povrchovej vrstvy

Dokončené konečné povrchové úpravy musia byť na celej ploche tepelnoizolačných  systémov EXTHERM vzhľadovo a farebne jednotné, musia mať rovnomernú štruktúru. Konečná úprava povrchu musí pôsobiť ako celok priaznivým estetickým dojmom.