5.3 Lepenie fasádnych izolačných dosiek (lepiaca vrstva)

5.2.1

Spracovanie lepiacej malty

Použije sa lepiaca malta EXTHERM Fix určená predovšetkým na lepenie a stierkovanie polystyrénových fasádnych dosiek, prípadne fasádnych dosiek alebo lamiel z minerálnej vlny. 25  kg suchej zmesi (25 kg vrece) sa zmieša s cca 7,5 kg zámesovej vody. Zmes sa rozmieša špirálovým miešačom uchyteným v elektrickej miešačke. Po dokonalom premiešaní sa zmes nechá odstáť cca 5 min. Potom je malta pripravená na použitie. Doba spracovateľnosti je do 2 hodín. Opätovné premiešavanie a pridávanie vody nie je dovolené.

 

5.2.2

Lepenie  polystyrénových fasádnych izolačných dosiek EPS

Pripravená lepiaca malta sa na izolačné dosky EPS nanáša po celom obvode v hrúbke cca 15–20 mm a šírke pásu cca 50 mm a uprostred dosky bodovo v troch miestach v pozdĺžnej osi dosky. Spotreba malty je cca 3 – 4 kg/m². Priložením a pritlačením dosky polystyrénovým hladítkom sa  vytvorí lepený spoj na cca 40 – 60 % plochy dosky. Predpísaná technologická prestávka na zaschnutie lepiacej vrstvy je 24 hodín.

 

5.2.3

Lepenie fasádnych izolačných dosiek a lamiel na báze minerálnej vlny

Na lepenie sa použije lepiaca malta EXTHERM Fix (bod 4.1.1, Tabuľka 1). Postup pre jej prípravu je uvedený v bode 5.3.1

  • postup lepenia fasádnych minerálnych dosiek s pozdĺžnymi vláknami je rovnaký ako pri lepení izolačných dosiek EPS. Pripravená lepiaca malta EXTHERM Fix sa na izolačné dosky nanáša po celom obvode v hrúbke cca 15–20 mm a šírke pásu cca 50 mm a uprostred dosky bodovo v troch miestach. Spotreba malty je cca 5 kg/m². Priložením a pritlačením dosky polystyrénovým hladítkom sa  vytvorí lepený spoj na min. 40% plochy minerálnej dosky. Predpísaná technologická prestávka na zaschnutie lepiacej vrstvy je 24 hodín
  • postup lepenia fasádnych minerálnych lamiel s priečnymi vláknami je nasledovný: lamely sa na podklad lepia celoplošne. Pripravená lepiaca malta EXTHERM Fix sa hladkou stranou ozubeného hladítka nanesie na celú plochu lamely (100% plocha lepenia) a rovnako na podklad v mieste lepenia lamely. Potom sa malta ozubeným hladítkom  (zuby min. 10×10 mm) stiahne tak, že drážky na podklade a na lamele  sú voči sebe v priečnom smere. Lamela sa potom po celej ploche pritlačí k podkladu polystyrénovým hladítkom, čím sa vytvorí lepený spoj po celej jej ploche. Predpísaná technologická prestávka ma zaschnutie lepiacej malty je 24 hodín.