5.6 Brúsenie izolačných dosiek

Po dokonalom zatvrdnutí lepiacej malty (24–48 hodín) a po vykonaní kotvenia sa povrch nalepenej tepelnoizolačnej vrstvy EPS prebrúsi  brúsnym hoblíkom na polystyrén so skleným papierom. Účelom brúsenia je odstrániť drobné výstupky a nerovnosti a dosiahnuť dokonale rovnú plochu fasády a tak eliminovať prenos nežiadúcich nerovností do ďalších vrstiev tepelnoizolačného systému.

 

Najväčšia prípustná hodnota tolerancie pre rovinnosť podkladu je nasledovná:

 

Pri dĺžke meračskej laty

100 cm

250 cm

400 cm

Steny a stropy

2 mm

3 mm

5 mm

 

Ak na povrch dosiek EPS sa do 14 dní nenanesie základná vrstva alebo iná ochranná vrstva proti UV žiareniu, musí sa povrchová vrstva dosiek opätovne  prebrúsiť