5.8 Základný náter (Penetračný náter)

Náter slúži na penetráciu t.j. zjednotenie nasiakavosti podkladu, ale aj na čiastočné zjednotenie farby podkladu s farbou finálnej povrchovej vrstvy v prípade povrchovej úpravy s ryhovanou štruktúrou.

 

Penetrácia podkladovej vrstvy sa vykoná po dokonalom vyschnutí výstužnej vrstvy,  minimálne po 5–7 dňoch. Pred vlastným nanášaním sa malé nerovnosti prebrúsia  skleným papierom. Použije sa penetračný náter EXTHERM univerzálna penetrácia pod omietku (Primer Kwartscoat) (4.1.1 – Tabuľka 1). Náter sa zriedi vodou (max. množstvo vody 20%) tak, aby sa dosiahla výdatnosť 0,2 kg/m². Po dôkladnom premiešaní nízkymi otáčkami miešadlom upevneným do vŕtačky sa nanáša štetkou, valčekom alebo striekacou pištoľou. Je potrebné dbať na rovnomerné nanesenie vrstvy.  Technologická prestávka pred nanesením ďalšej vrstvy je min. 24 hodín.

 

Pri nepriaznivých klimatických podmienkach (vysoká vlhkosť vzduchu, hmla, nízke teploty vzduchu) sa môže čas potrebný na zaschnutie predĺžiť. V prípade aplikácie povrchovej úpravy EXTHERM na  nedostatočne zaschnutý penetračný náter hrozí nebezpečenstvo tvorby škvŕn na konečnej povrchovej úprave. Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas spracovania a schnutia nižšia ako  +5 ºC. Všetky okolité styčné plochy (drevo, sklo, hliník, sokel a pod.) sa musia bezpodmienečne chrániť, prípadne ihneď umyť čistou vodou.