5.9 Povrchová vrstva

Skladba, druh, štruktúra a farebný odtieň konečnej povrchovej úpravy sú určené v stavebnej dokumentácii. Konečnú povrchovú úpravu tepelnoizolačných systémov EXTHERM môžu tvoriť štrukturálne tenkovrstvové omietky akrylátové, silikátové alebo silikónové (4.1.1 – Tabuľka 1). Pred nanesením omietky sa vykoná základný penetračný náter podľa 5.7. Nanášanie omietok sa môže robiť až po dokonalom zaschnutí penetračného náteru (min. 24 hodín).

 

Pred použitím omietok je treba vykonať kontrolu čísel určených farebných odtieňov, zrnitostí a šarží. Tenkovrstvá omietka sa pripraví rozmiešaním omietky vo vedre nízkymi otáčkami miešadlom upevneným vo vŕtačke. Správna konzistencia je vtedy, keď omietka je dobre spracovateľná a nesteká po podklade. Omietka sa nesmie dodatočne riediť vodou.

 

Omietky sa nanášajú v dvoch fázach so špecifickými nárokmi na nanášanie. V prvej fáze  sa omietka nanáša spravidla ručne hladítkom z nerezovej ocele v hrúbke maximálneho zrna podľa druhu omietky zhora dole na suchý neznečistený penetrovaný podklad. Nanáša sa postupne na malé plochy cca 2 m². Pri nanášaní treba dbať na to, aby sa omietka na kraji pracovného záberu neroztierala do stratena, aby sa tak na kraji netvorili rýchlo schnúce kliny a miesta s odlišnou štruktúrou. Ihneď po  nanesení alebo krátkom zavädnutí nanesenej omietky sa pokračuje druhou fázou – priamočiarymi alebo krúživými pohybmi plastovým hladítkom s minimálnym prítlakom sa vytvorí požadovaná štruktúra omietky. Každý ďalší pracovný záber musí nadväzovať na čerstvú povrchovú úpravu.

 

Pred nanášaním povrchovej vrstvy (najmä ak sa použijú akrylátové alebo silikónové omietky) je treba pozakrývať parapetné plechy, okenné rámy a okná proti znečisteniu. Po ukončení nanášania povrchovej vrstvy sa ochranné pásy odstránia a tiež prípadné nečistoty ešte pokiaľ omietka nezaschne.

 

Pohľadovo ucelené plochy sa musia robiť v jednom pracovnom zábere bez prerušenia. Prerušenie prác je prípustné iba na hranici dvoch farebných odtieňov, na nárožiach a na iných vodorovných a zvislých hranách. Ukončenie a napojenie rôznych farebných odtieňov na ploche sa robí pomocou papierovej pásky. V mieste požadovaného ukončenia jednej farby sa páska nalepí na podklad. Po nanesení a uhladení jedného farebného odtieňa po pásku sa táto odstráni a po zaschnutí dokončenej vrstvy sa nalepí na hranu prvého odtieňa. Po nanesení druhého farebného odtieňa sa páska odstráni.

 

Doplňujúce poznámky:

Povrchovú vrstvu – omietku – nie je možné nanášať počas dažďa, pri silnom vetre, počas priameho slnečného žiarenia a pri teplotách vzduchu alebo podkladu pod + 5ºC a nad +30ºC.

Pri omietaní sa má nanášať iba množstvo, ktoré je možné spracovať s ohľadom na štrukturovanie povrchu a napájanie na čerstvú omietku v predchádzajúcom zábere.

Čerstvé omietky je treba chrániť min. 24 hodín pred pôsobením nepriaznivých poveternostných vplyvov.

Omietky so štruktúrovaným povrchom sa majú nanášať zásadne v hrúbke maximálneho zrna. Inak sa nedosiahne kvalitná štruktúra.

Použité náradie je treba po práci i počas prestávok bezodkladne umyť.