6. Podmienky pre dopravu, skladovanie a nakladanie s odpadom

Výrobky pre tepelnoizolačné systémy EXTHERM sa dopravujú a skladujú v pôvodných obaloch.

Pri skladovaní sa musia dodržať pokyny pre skladovanie a lehoty skladovania.

Nakladanie s odpadmi a ich likvidácia musia prebiehať podľa osobitných predpisov.

 

Všeobecné požiadavky na spôsob skladovania:

Suché práškové hmoty sa skladujú na paletách alebo na vyvýšenom mieste chránenom pred vlhkosťou.

Tekuté a pastovité hmoty nesmú byť vystavené mrazu, priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmerným teplotám.

Dosky z penového polystyrénu aj z minerálnej vlny sa musia skladovať ležmo do výšky určenej výrobcom. Dosky z EPS sa musia chrániť pred UV žiarením a pôsobením organických rozpúšťadiel. Izolant je vhodné skladovať v suchých, krytých a vetrateľných skladoch (prístreškoch) a pri manipulácii sa musí chrániť pred mechanickým poškodením, najmä hrán a rohov dosiek a lamiel.

 

Kotviaci materiál sa musí chrániť pred mrazom a UV žiarením.

 

Sklotextilná výstužná sieťovina sa skladuje v roliach nastojato, chránená pred UV žiarením. Pri uložení na ležato sa sieťovina trvalo deformuje.

 

Príslušenstvo a kompletizačný materiál – soklové, rohové, ukončujúce, dilatačné a iné profily sa skladujú na rovnom podklade aby sa nedeformovali.

 

Pri skladovaní polyuretánových pien, tmelov, tesniacich pások a pod. sa treba riadiť pokynmi výrobcu.